Jektefartmuseet i Bodøsjøen – et fantastisk flott museum!

Vi hadde sterkt interessert lest om restaureringen av Nordlandsjekta Anna Karoline, verdens eneste bevarte originale Nordlandsjekt. Hun har en lang og interessant historie som speiler jektefartens store viktighet og betydning for Norge..

Jektefartmuseet bare MÅ sees!

Jektas betydning for Norge

Jekta var i bruk i fraktefart langs norskekysten fra 1600-tallet og til etter år 1900, da bruken avtok sterkt og fartøyet ble bygget fra Hardanger i sør til Beiarn i nord. På det meste seilte det rundt 200 jekter fra Nord-Norge til Bergen med tørrfisk. Jektene hadde et særpreget utseende, og var robuste frakteskuter med stor kapasitet. Under gode forhold kunne seilasene gå relativt raskt, det er beretninger om seilaser fra Lofoten til Bergen på rundt tre døgn, altså en gjennomsnittsfart på rundt 8 knop. Båttypen har opprinnelse i norsk båttradisjon, men det er også trolig utenlandske skip har vært forbilde for jektene.

«Jektefartsmuseets betydning er faktisk like stor og kanskje enda større enn vikingskipmuseet nede på Bygdøy i Oslo. For jekta har betydd mere for Norge som nasjon og kystnasjon enn vikingskipene har gjort. Det er min uærbødige påstand» sier Journalist Bjørn Tore Pedersen, forfatter av boka «Jekta, eventyrets farkost» som kommer ut til høsten.