Nordigard Blessom – en sagnomspunnet gård i Vågå

Nordigard Blessom, Vågå

Denne anbefalingen kom fra en av våre lesere:

Blog: http://blessom/wordpress.com. Hjemmeside http://www.nordigardblessom.com

Nordigard Blessom ligger i dalsida rett ovenfor bygdesenteret Vågåmo, og skal være en av de eldste gårdene i Vågå. Gården er bl.a. kjent fra eventyret om Jutulen og Johannes Blessom. Gården et godt eksempel på levende gårdsdrift i Gudbrandsdalen med flere generasjoner dyr i fjøset, en rik mattradisjon og flotte nyrestaurerte tømmerhus fra 17- og 1800-tallet. Dagens eiere og vertskap er Sidsel og Sigurd Blessom.