Árran Lulesamisk Senter

På Drag, like ved fergeleiet ligger Árran Lulesamisk Senter som gir et fantastisk bra bilde av en spennende kultur.

Hjemmeside https://arran.no

Árran Julevsáme guovdásj/ lulesamisk senter er en stiftelse hjemmehørende på Drag i Tysfjord kommune, hvor Sametinget, Nordland fylkeskommune, Tysfjord kommune, lokale samiske foreninger og de ansatte velger styret hvert fjerde år.

Stiftelsens formål er “å eie og drive Árran som en nasjonal samisk institusjon for derigjennom å sikre, utvikle og videreføre lulesamisk kultur, språk og samfunnsliv. I sin virksomhet skal institusjonen stimulere og utvikle et inspirerende miljø i tråd med lokale samiske verdier og tradisjoner, og i respekt for den kristne kulturarv.” (jf. § 3 i Árrans vedtekter.) Les mer her om de vil vite mer om denne kulturbærende institusjonen.