Husmannsplassen Kjelvik i Nordland

I slutten av juli kjørte vi nordover fra Herøy på jakt etter nye steder til Underveis i Norge. Omtrent 4 km sør for Kobbelv Vertshus stoppet vi på en raste- og parkeringsplass. Slik fant vi Kjelvik husmannsplass som ble ryddet på 1700-tallet, i et område som lenge hadde vært brukt til reinbeite av lulesamer som vandret mellom Sverige og Norge. Husmannsfolket på plassen var etterkommere av reindriftssamer, som ville bli bofaste. Kjelvik er bevart som museum og samisk kulturminne, og står innredt slik det ble forlatt i 1967 av de fire ugifte søsknene Edvard, Karen, Hans og Anna, som bodde her og drev gården sammen. Gården hadde fire kuer, noen sauer, et par geiter og en hest. De var alle dyktige håndverkere, og inne i husene kan du se redskaper, klær, møbler, kunstferdige billedrammer og annet inventar som folkene her har lagd.

Fra parkeringen er det fint tilrettelagt, smal grusvei til plassen. Om du vil gå mer tur kan du ta turen ned til Kjelvikbukta:

Norlandsmuseet skriver: “Rett ved den travle E6 i Sørfold kommune, kan du stige inn i fortiden. Når du kjører av på rasteplassen, vil en liten sti føre deg til Husmannsplassen Kjelvik, et lite gårdsbruk med røtter helt tilbake til 1700-tallet. Plassen ligger skjermet til, og bare et sus fra E6 minner deg på hvilket århundre du lever i. Den lille husmannsplassen består av flere små hus. Fjellene og den fantastiske utsikten til Leirfjorden er de eneste kulisser.”

Klikk på lenken og les mer.