Jektefartsmuseet i Bodø

Jektefartmuseet

I sin tid seilte over 200 jekter årlig langs kysten, og gjennom tidene må det ha vært bygd over 3000 jekter. Over 100 mil hver vei seilte jektene fra Norland til Bergen med tørrfisk og tran, og brakte livsviktige varer tilbake. Mannskapet risikerte ofte livet på den lange seilasen. 

Det er et paradoks at nesten ingen av disse viktige fartøyene er bevart. I dag er det tre eldre jekter bevart. Holvikejekta i Sandane, Anna Karoline i Bodøsjøen og Pauline på Inderøy. Pauline er den eneste som seiler fremdeles, med alt det innebærer av stadige reparasjoner og ombygginger. Anna Karoline er dermed et helt unikt kulturminne, og vi er stolte av å endelig kunne presentere henne og jektefartens historie i et bygg som ærer denne historien

Du finner Jektefartmuseet på vårt interaktive kart.